نوشته شده توسط : Saeed
پیامبر اکرم (ص): 

 

بعد از ایمان به خدا نعمتى بالاتر از همسرموافق و سازگار نیست. 

 


تاریخ انتشار : سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed

مشخصات قانون آموزشی: کارشناسی ارشد 94وپس از آن


شرح قانون: کارشناسی ارشد 94وپس از آن حداکثرسنوات: 4
حداکثرواحدفارغ التحصیلی: 28 تعداددرس قابل حذف درحذف تکدرس: 0
معدل مشروطی: 14.00 حداکثر واحدمشروطی: 14
حداکثرترم مشروطی متوالی: 2 حداکثرترم مشروطی غیرمتوالی: 2
حداقل واحد انتخابی: 8 حداکثر واحد انتخابی: 14
نقطه قبولی: 12.00 حداکثرترم مرخصی تحصیلی: 1
معدل ممتاز: 17.00 حداکثرواحدانتخابی ممتاز: 14

منبع: https://pooya.um.ac.ir/educ/educfac/ShowEduRule.php


تاریخ انتشار : شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed

مشخصات قانون آموزشی: کارشناسی ارشد


شرح قانون: کارشناسی ارشد حداکثرسنوات: 4
حداکثرواحدفارغ التحصیلی: 28 تعداددرس قابل حذف درحذف تکدرس: 0
معدل مشروطی: 14.00 حداکثر واحدمشروطی: 12
حداکثرترم مشروطی متوالی: 2 حداکثرترم مشروطی غیرمتوالی: 2
حداقل واحد انتخابی: 8 حداکثر واحد انتخابی: 12
نقطه قبولی: 12.00 حداکثرترم مرخصی تحصیلی: 1
معدل ممتاز: 17.00 حداکثرواحدانتخابی ممتاز: 14

منبع:https://pooya.um.ac.ir/educ/educfac/ShowEduRule.php


تاریخ انتشار : پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
زمان ثبت نام حضوری : 11 تا 15 مهر 94

 مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌    
1- اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي ‌عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.
تبصره ‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) با محتوي فرم ذيل اين اطلاعيه را ارائه‌ نمايند.
تبصره 2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي (مورخ 94/2/22 لغايت 94/3/3) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 94/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 38 دفترچه راهنماي (شماره 1اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌ (‌0) تا (20) تا تاريخ 93/11/30 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مذكور درج و پس از تاييد مسوول ذيربط آن را در زمان ثبت‌نام به محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره 3- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ داراي مدرك تحصيلي معادل مي‌باشند لازم است واجد شرايط مفاد «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 15/4/92 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند.
استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.
2 - اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها
3 - شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌
تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
4 -  مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1394 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- رسید ثبت نام الکترونیکی


تاریخ انتشار : جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
تاریخ انتشار : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
با سلام و احترام:

دوستان فرهیخته و گرامی دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد میتوانند با ثبت نام در سایت دانش آموختگان آن دانشگاه به نشانی :http://alumni.um.ac.ir/  با دیگر دوستان دانش آموخته  دانشگاه در ارتباط باشند.


تاریخ انتشار : شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
.

.پیامبر اکرم (ص): 

 

بعد از ایمان به خدا نعمتى بالاتر از همسرموافق و سازگار نیست 


تاریخ انتشار : دوشنبه یکم تیر ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
تاریخ انتشار : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
انسانیت


تاریخ انتشار : سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
تاریخ انتشار : پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
یا میدانید اگر شما در حال حمل قرآن باشید شیطان

 دچار سردرد شدید می شود...
 
و باز کردن قرآن شیطان را تجزیه می کند...
 
وبا خواندن قرآن به حالت غش فرو میرود...
 
و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش می شود...
 
و آیا میدانید که وقتی شما میخواهید این پیام را به
 
 دیگری برسانید شیطان سعی خواهد کرد تا شما
 
 را منصرف کند...
 
فریب شیطان را نخورید..

تاریخ انتشار : سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
دیدار رؤسای جماهیر ایران و ترکیه
 
دیدارهای روحانی در نیویورک (عکس)
 

 


تاریخ انتشار : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed
تاریخ انتشار : پنجشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۴ |
نوشته شده توسط : Saeed


تاریخ انتشار : چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ |
نوشته شده توسط : Saeed
امام صادق(ع)

فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند گرچه آنها نسبت به او کوتاهی وستم کرده باشند نمازش از سوی پروردگار پذیرفته نیست

منبع:دین وزندگی (2)-درس شانزده چاپ 1391


تاریخ انتشار : شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ |